Cyfry Rzymskie

Cyfry Rzymskie - Przelicznik

Wpisz Liczbę   1 – 4999   lub
Liczbę Rzymską
I – MMMMCMXCIX 
M: 1000    D: 500    C: 100
L: 50    X: 10    V: 5    I: 1


Cyfry rzymskie pochodzą od starożytnych Rzymian, którzy przejęli je od Etrusków i zmienili. Cyfr rzymskich używa się czasami do oznaczania miesięcy, wieków, godzin na cyferblatach zegarów np.: dwudziesty wiek to XX, grudzień to XII, III to godzina trzecia. Aby łatwiej zapamiętać cyfry rzymskie warto zauważyć, że cyfra V (5) jest jak gdyby górną połową cyfry X (10). Podobnie rzecz ma się z cyframi L i C: L (50) to dolna połowa cyfry C (100).

CYFRY RZYMSKIE OD 1 DO 100 - TABELA

cyfry rzymskie tabela

Cyfry rzymskie

Cyfry rzymskie są w Polsce używane zwyczajowo do zapisywania m.in. numerów liceów, numerów klas i lat studiów w systemie kształcenia, wieków, tomów dzieł, czasami również miesięcy albo numerów rozmaitych grup klasyfikacyjnych. Użycie liczby rzymskiej może też wskazywać na liczebnik porządkowy. Znajomość rzymskiego systemu zapisywania liczb przyda się każdemu.

Wśród niezliczonych rzeczy, które odziedziczyliśmy po starożytnych Rzymianach, znajduje się również sposób zapisywania liczb. Choć cyfry rzymskie zostały wyparte z codziennego użytku przez mniej skomplikowane arabskie, to wciąż zwyczajowo stosuje się je w pewnych sytuacjach. Dobrze jest znać rzymski system liczbowy, warto też prześledzić interesującą historię jego powstawania.

Początki rzymskiego systemu liczbowego sięgają zapewne VI – V w. p.n.e. Rzymianie przejęli wtedy cyfry od wysoko rozwiniętej cywilizacji Etrusków i poddali je pewnym modyfikacjom oraz udoskonaleniom, m.in. zwiększając liczbę symboli z 5 do 7. Ostatecznie znaki używane do zapisywania liczb przyjęły formę liter łacińskiego alfabetu, jednak ich źródła są prawdopodobnie inne, o czym będzie jeszcze mowa później. Cyfr rzymskich używano na terenie imperium aż do jego upadku w V w. n.e. W średniowieczu stały się standardowym systemem liczbowym całej łacińskiej Europy, jednak pod koniec tej epoki coraz częściej używano już cyfr arabskich, prostszych i wygodniejszych do obliczeń oraz zapisywania dużych liczb. System rzymski stopniowo wychodził z codziennego użycia, chociaż do dziś jest powszechnie znany w Europie i stosowany do pewnych celów.

Znaki rzymskiego systemu liczbowego i ich pochodzenie

Kształt znaków etruskich wziął się od dawnej metody oznaczania liczb pionowymi nacięciami na kawałkach drewna. W starożytności często wykonywano w ten sposób rejestry, spisy i rachunki przedstawiające liczbę jakichś towarów (czasem przybierało to formę długich lasek pokrytych setkami kresek), a system taki jeszcze w XIX w. n.e. był używany przez włoskich pasterzy do oznaczania liczebności swoich stad. Rzymianie stopniowo upraszczali te symbole i nadawali im formę podobnych do nich łacińskich liter. Pewne cyfry przechodziły dość skomplikowane zmiany i lepiej je pokazać niż opisywać, dlatego też zamieściłem dalej rysunki uzupełniające tą część tekstu.

I - oznacza liczbę 1. Jedno pionowe nacięcie oznaczało po prostu jeden element. Rzymianie nie zmodyfikowali tego znaku, bo wyglądał już jak ich litera I.

V - oznacza liczbę 5. Co piąte nacięcie było podwójne i początkowo miało formę Λ. Rzymianie „obrócili” je tak, żeby wyglądało jak ich litera V. Hipoteza, że znak ten to górna połowa X oznaczającego 10 jest mało prawdopodobna.

X - oznacza liczbę 10. Co dziesiąte nacięcie było przekreślane na ukos, a znak ten został później „wyprostowany”, przyjmując formę litery X.

L - oznacza liczbę 50. Przy oznaczaniu nacięciami dziesiąty znak Λ otrzymywał jeszcze jedną kreskę. Później przeszedł liczne zmiany – został obrócony, spłaszczony i podzielony na pół, aż wreszcie przyjął kształt litery L.

C - oznacza liczbę 100. Również dziesiąte przekreślone nacięcie, czyli X, zaznaczano dodatkową kreską. W wyniku zmian przekształciło się w C, które pasowało tym bardziej, że było pierwszą literą łacińskiego słowa „centum”, oznaczającego sto.

D - oznacza liczbę 500. Setne Λ obrysowywano kwadratową lub okrągłą ramką. Dość skomplikowane zmiany doprowadziły później do przekształcenia tego znaku w literę D, prawdopodobnie jako oznaczenie łacińskiego słowa „demi-mille”, czyli pół tysiąca.

M - oznacza liczbę 1000. Setne X także otaczano ramką. Nie do końca pewny jest przebieg zmian, w każdym razie w końcu znak ten stał się literą M, pierwszą w łacińskim słowie „mille”, czyli tysiąc (możliwe jest również, że cyfra przybrała taką formę nie w drodze ewolucji, ale zastąpienia starego znaku prostszą literą).

tagi:

matematyka cyfry rzymskie cyfry rzymskie od 1 do 1000 rzymskie cyfry przedmioty ścisłe przedmioty humanistyczne numery rzymskie liczby rzymskie rzymskie numery rzymskie liczby od 1 do 1000 alfabet rzymski cyfry system rzymski zapisywania liczb liczebniki rzymskie cyfry greckie rzymskie cyfry 2011 jak sie pisze liczby rzymskie z odpowiedziĄ opis cyfr rzymskich system rzymski liczby cyfry rzymskie 39 liczby rzymskie wszystkie historia
stat4u    www. cyfry rzymskie .pl | oblicz bmi | odległości między miastami | pryskające bańki | mapa polski | wymiana opon kraków | hotel robotniczy kraków